Thursday, July 2, 2009

वैराग्याचे वैभव- विठ्ठलपंत...

आपेगाव गोविंदपंत कुलकर्ण्यांचे अत्यंत बुद्धिमान पण वैराग्यशील पुत्र विठ्ठपंत बालवयातच तीर्थयात्रेला निघाले होते। बुद्धीच्या तेजाने त्यांचा चेहरा उजळून निघालेला होता। लहान वयातच शास्त्रग्रंथांचे वाचन झालेले होते

1 comment:

ram said...

ajun kahi mahiti havi aslyaas krupayaa yaa nobervar sanpark karavaa. 9763055753 ram jadhav